2015-2016

Στιγμιότυπα από τις εκδηλώσεις στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2015

Στιγμιότυπα από την υλοποίηση του προγράμματος Μάθε, παίξε, ψάξε για τη συντήρηση!

Στιγμιότυπα από την υλοποίηση του προγράμματος Μελετώντας φωτογραφίες της Κατοχής: η Θεσσαλονίκη τότε και τώρα