Σεμινάρια

Seminario_ekp_intro_thΟ τομέας Εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε συνεργασία συνήθως με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης διοργανώνει σεμινάρια/ημερίδες με στόχο να δώσουν ιδέες στους εκπαιδευτικούς για το πώς μπορούν να οργανώσουν μόνοι τους μια επίσκεψη στο Μουσείο ή να ενημερωθούν για το πώς μπορούν να προγραμματίσουν μια επίσκεψη υλοποιώντας μόνοι τους κάποιο από τα προγράμματα του.

Τα σεμινάρια και οι ημερίδες έχουν δύο μορφές. Στην πρώτη περίπτωση πρόκειται για συναντήσεις που στόχο έχουν να ενημερώσουν τους συμμετέχοντες για τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου και για το πώς μπορούν να χρησιμοποιούν τα έντυπα για τον εκπαιδευτικό. Οι συναντήσεις καταλήγουν σε βιωματικά εργαστήρια, όπου οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν στην υλοποίηση των δύο προγραμμάτων σαν να ήταν οι ίδιοι μαθητές.

Στη δεύτερη περίπτωση πρόκειται για συναντήσεις στις οποίες συμμετέχουν ως επιμορφωτές εκπαιδευτικοί που έχουν εμπειρία στη χρήση Μουσειακών χώρων, διδάσκοντες στο Πανεπιστήμιο με ειδίκευση στη μουσειακή εκπαίδευση και Μουσειολόγοι – Μουσειοπαιδαγωγοί με εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Στις συναντήσεις αυτές δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να ενημερωθούν σχετικά με τις μεθόδους σχεδιασμού ενός μουσειακού εκπαιδευτικού προγράμματος και στη συνέχεια να επιλέξουν ένα θέμα και να σχεδιάσουν οι ίδιοι το δικό τους πρόγραμμα στις αίθουσες του Μουσείου.

Δείτε το αρχείο των σεμιναρίων/ημερίδων

 

 

 Εκτύπωση  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο