Εκπαιδευτικοί

EkpaideutikoiΟ τομέας Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στοχεύει στη συστηματική ανάπτυξη της επικοινωνίας του μουσείου με τους εκπαιδευτικούς.
Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζονται έντυπα για τον εκπαιδευτικό, τα οποία συνοδεύουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα και έχουν ως στόχο με την παροχή εκπαιδευτικού υλικού να δώσουν τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να υλοποιήσουν μόνοι τους το πρόγραμμα στο Μουσείο.
Παράλληλα, υλοποιούνται σεμινάρια/ημερίδες, όπου οι εκπαιδευτικοί ενημερώνονται για τα προγράμματα του Μουσείου και για τους τρόπους που μπορούν να σχεδιάζουν και να πραγματοποιούν εκπαιδευτικές επισκέψεις.

Οδηγίες για να οργανώσετε την επίσκεψή σας στο Μουσείο.

Όσοι επιθυμείτε να επισκεφτείτε το Μουσείο θα πρέπει να κλείσετε ραντεβού, διευκρινίζοντας εάν θα υλοποιήσετε εκπαιδευτικό πρόγραμμα μόνοι σας ή εάν θα κάνετε απλή επίσκεψη με την τάξη σας.

Η είσοδος στο Μουσείο για τα σχολικά τμήματα και τους εκπαιδευτικούς που τα συνοδεύουν είναι δωρεάν.

Τι πρέπει να γνωρίζετε;

Προγράμματα που μπορείτε να υλοποιείτε μόνοι σας με το τμήμα σας:

- Όψεις της καθημερινής ζωής στην παλαιοχριστιανική εποχή για μαθητές Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού, στην αίθουσα του Μουσείου "Παλαιοχριστιανική πόλη και κατοικία"

- Το Βυζαντινό Κάστρο για μαθητές Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού, στην αίθουσα του Μουσείου "Το βυζαντινό κάστρο"

- Νερό, πηγή ζωής για μαθητές Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού στις αίθουσες του Μουσείου "Παλαιοχριστιανική πόλη και κατοικία", "Από την εικονομαχία στη λάμψη των Μακεδόνων και των Κομνηνών"

- Γνωρίζω τις βυζαντινές εικόνες για νήπια και μαθητές Α΄ Δημοτικού, στην αίθουσα του Μουσείου "Το Βυζάντιο μετά το Βυζάντιο"

- Αλλοτινά και τωρινά πρόσωπα του Χρόνου για μαθητές Στ΄Δημοτικού (δείτε εδώ) στη μόνιμη έκθεση του Μουσείου.


Πώς να προετοιμαστείτε για την επίσκεψή σας

Πρόγραμμα: Όψεις της καθημερινής ζωής στην παλαιοχριστιανική εποχή
Βιβλίο για τον εκπαιδευτικό
pdf | Βιβλίο για το μαθητή pdf| Οδηγίες για την υλοποίησηpdf

Πρόγραμμα: Γνωρίζω τις βυζαντινές εικόνες
Βιβλίο για τον εκπαιδευτικό
pdf

Πρόγραμμα: Το βυζαντινό κάστρο
Κείμενα για τον εκπαιδευτικό pdf

Πρόγραμμα: Αλλοτινά και τωρινά πρόσωπα του χρόνου (Πρωτοβάθμια)
Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό pdf

Πρόγραμμα: Αλλοτινά και τωρινά πρόσωπα του χρόνου (Δευτεροβάθμια)
Οδηγίες για τον εκπαιδευτικόpdf

Πρόγραμμα: Νερό πηγή ζωής
Οδηγίες για τον εκπαιδευτικόpdf

Πίνακας παρατήρησης αντικειμένων pdf
Προτεινόμενες δραστηριότητες για παρατήρηση αντικειμένων pdf

Τι πρέπει να κάνετε στο σχολείο πριν από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Τι πρέπει να κάνετε στο μουσείο

 Εκτύπωση