14ο δημοτικό σχολείο Πολίχνης

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της πέμπτης (Ε΄) τάξης του 14ου δημοτικού σχολείου Πολίχνης κατά το σχολικό έτος 2013-2014 και στο πλαίσιο του μαθήματος της ευέλικτης ζώνης, εκπόνησαν σχέδιο εργασίας με τίτλο "Γνωρίζω τον Βυζαντινό Πολιτισμό". Σκοπός του προγράμματος ήταν η ουσιαστικότερη γνωριμία των παιδιών με τον βυζαντινό πολιτισμό, δίνοντας έμφαση σε συγκεκριμένους τομείς όπως: η καθημερινή ζωή των βυζαντινών (διατροφή - ενδυμασία- παιχνίδι- σπίτι), η Τέχνη (ψηφιδωτό, αγιογραφία), η γραφή, η οχύρωση της Κωνσταντινούπολης και της Θεσσαλονίκης (τείχη), πολεμικός εξοπλισμός.

Η εργασία προσεγγίστηκε "διαθεματικά" συνδυάζοντας συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα όπως της Ιστορίας, των Θρησκευτικών και της Αισθητικής Αγωγής. Το πρόγραμμα διήρκησε πέντε μήνες (Δεκέμβριος 2013 - Απρίλιος 2014).

Στο σχολείο λειτουργεί έκθεση "βυζαντινού πολιτισμού" με εκθέματα - δημιουργίες των ίδιων των παιδιών. Η έκθεση είναι ανοιχτή σε μικρούς και μεγάλους μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους.

Erektionsstörungen von Zeit zu Zeit sind nicht unbedingt ein Grund zur Besorgnis. Wenn jedoch die erektile Dysfunktion ein fortlaufendes Problem ist, kann es Stress verursachen, Ihr Selbstvertrauen beeinflussen und zu Beziehungsproblemen beitragen. Probleme, eine Erektion zu bekommen oder zu behalten, können auch ein Zeichen für einen zugrunde liegenden Gesundheitszustand sein, der behandelt werden muss und ein Risikofaktor für Herzerkrankungen auf der Straße ist. Basic-Intro von unserem Apotheken-Sponsor: Erektil dysfunktion beandling med flixonase online Deutschland und apotek .Good price ist eine großartige Wahl für unsere Besucher, wo man in Deutschland ohne Rezept Medikamente bestellen kann, mit schneller Lieferung in den Händen. All diese Sorgen können dazu führen, dass Sie Angst haben und Intimität vermeiden, was zu einem Teufelskreis führen kann, der Ihr Sexualleben - und Ihre Beziehung - stark belastet.