Εξερευνώντας την ιστορία ενός χειρογράφου

Σύντομη περιγραφή
A10Το συγκεκριμένο θεατρικό εργαστήριο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε κατά τη σχολική χρονιά 2003 – 2004 και αποτέλεσε την πρώτη απόπειρα εφαρμογής θεατρικών μεθόδων και τεχνικών στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Για τη δημιουργία του αξιοποιήθηκε η μέθοδος του Εκπαιδευτικού Δράματος, που προωθεί τη βιωματική, κοινωνική και ενεργητική μάθηση, προκειμένου τα παιδιά να προσεγγίσουν ένα αντικείμενο που εκτίθεται στο Μουσείο, ένα φύλλο του Πορφυρού Κώδικα της Πετρούπολης (6ος αι. μ.Χ.). Η ιστορία του συγκεκριμένου εκθέματος αποτέλεσε τη βάση για τον σχεδιασμό του θεατρικού εργαστηρίου. Συγκεκριμένα, οι μαθητές/τριες, σε ρόλους μελών μιας οικογένειας προσφύγων, αντιμετώπιζαν το δίλημμα να παραδώσουν το φύλλο του Πορφυρού Κώδικα, που ήταν οικογενειακό κειμήλιο, στην επόμενη γενιά ή να το παραδώσουν στην Αρχαιολογική Υπηρεσία, που το προόριζε για μουσειακό αντικείμενο.

Στόχοι
Βασικοί στόχοι του εργαστηρίου ήταν τα παιδιά να προσεγγίσουν το συγκεκριμένο έκθεμα βιωματικά, δηλαδή μέσω των θεατρικών τεχνικών να το επεξεργαστούν διανοητικά και να εμπλακούν μαζί του συναισθηματικά, αλλά και να εξοικειωθούν γενικότερα με το μουσειακό αντικείμενο, θεωρώντας το ως ένα αντικείμενο "ανοιχτό", που επιδέχεται διαφορετικές ερμηνείες και σημασίες. Επίσης, να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με το βυζαντινό χειρόγραφο και τη λειτουργία ενός μουσείου, να διερευνήσουν τις έννοιες "προσωπική και συλλογική μνήμη", "παράδοση" και "μουσείο" όπως και να αναστοχαστούν πάνω στην εμπειρία τους. Τέλος, να ψυχαγωγηθούν, να βιώσουν τον μουσειακό χώρο ως ένα πεδίο αυτενέργειας και δημιουργικότητας, διαμορφώνοντας έτσι γενικότερα μια θετική στάση απέναντι στο Μουσείο.

Συντελεστές
A11Το θεατρικό εργαστήριο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στο Μουσείο σε συνεργασία με το Τμήμα Θεάτρου του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, συγκεκριμένα με τις διδάσκουσες κ. κ. Άβρα Αυδή, φιλόλογο, εκπαιδευτικό του Δράματος/Θεάτρου, και Μελίνα Χατζηγεωργίου, δασκάλα, εκπαιδευτικό του Δράματος/Θεάτρου.

Εκτενής αναφορά στο θεατρικό εργαστήριο γίνεται στο ομώνυμο άρθρο:
Αυδή, Α., Χατζηγεωργίου, Μ., Βεροπουλίδου, Ρ., Γαβριηλίδου, Ι., & Φουρλίγκα, Ε. (2008). Εξερευνώντας την ιστορία ενός χειρογράφου. Θεατρικό Εργαστήριο στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Στο Α. Μπούνια, Ν. Νικονάνου & Μ. Οικονόμου (επιμ.), Η τεχνολογία στην υπηρεσία της πολιτιστικής κληρονομιάς, σ. 270 - 280. Αθήνα: Καλειδοσκόπιο.
Erektionsstörungen von Zeit zu Zeit sind nicht unbedingt ein Grund zur Besorgnis. Wenn jedoch die erektile Dysfunktion ein fortlaufendes Problem ist, kann es Stress verursachen, Ihr Selbstvertrauen beeinflussen und zu Beziehungsproblemen beitragen. Probleme, eine Erektion zu bekommen oder zu behalten, können auch ein Zeichen für einen zugrunde liegenden Gesundheitszustand sein, der behandelt werden muss und ein Risikofaktor für Herzerkrankungen auf der Straße ist. Basic-Intro von unserem Apotheken-Sponsor: Erektil dysfunktion beandling med flixonase online Deutschland und apotek .Good price ist eine großartige Wahl für unsere Besucher, wo man in Deutschland ohne Rezept Medikamente bestellen kann, mit schneller Lieferung in den Händen. All diese Sorgen können dazu führen, dass Sie Angst haben und Intimität vermeiden, was zu einem Teufelskreis führen kann, der Ihr Sexualleben - und Ihre Beziehung - stark belastet.